Učíme jednodušší a efektivnější komunikaci s pacienty a jejich blízkými o závažných tématech

Učíme experty nejnovější přístupy v paliativní péči

Pomáháme vytvářet paliativní týmy v nemocnicích

Vydáváme odborný časopis Paliativní medicína

Aktuálně


Obálka časopisu Paliativní medicína
Časopis Paliativní medicína 1/2022

Péče o děti se závažnou diagnózou


  • Rodinná setkání v hospicové praxi
  • Koncepce péče o děti se závažnou diagnózou – nový systematický přístup pro děti v ČR
  • Má nemocniční paliativní tým potenciál snížit náklady na terminální hospitalizaci?
  • A další

Řekli o nás

Děkuji za praktická schémata a body, kterých se můžu držet v těžkých rozhovorech. Z kurzu si odnáším mnoho praktických a opravdu vhodných a milých vět, které mi pomůžou a určitě někdy využijí.

Účastnice kurzu

Kurz byl veden mně zajímavým způsobem. Je to pohled z jiného úhlu než byly předchozí kurzy, které jsem absolvovala.

Účastnice kurzu

Dobře vedený rozhovor dovede pacienta k uvědomění, co mu je a co chce, aby bylo dál.

Účastník kurzu