Aktuality

Zveme Vás na další kurz komunikace

Komunikace je základní dovednost lékaře a Centrum podpůrné a paliativní péče se výukou efektivní komunikace zabývá. V rámci kurzu se podělíme o praktické zkušenosti získané během soustavné konziliární činnosti. stovek konzilií napříč medicínskými obory. Zaměříme se na sdělení závažné zprávy,…
Číst více

Halucinogeny mohou účinně pomoci pacientům na konci života

Zveme vás na výjimečný seminář s prof. Jiřím Horáčkem. Kdy: ve čtvrtek 1. listopadu 2018, 13:00 až 14:00. Kde: ÚHKT, U Nemocnice 1, Praha 2, budova B, 3. patro, zasedací místnost (mapa). Pořádá Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha.…
Číst více

Kurz komunikace je za námi, jaký byl?

Vhodná, erudovaná a empatická komunikace může pomoci už v okamžiku stanovení diagnózy, v průběhu závažného onemocnění i na konci života. V pondělí 24. září jsme ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze uspořádali Kurz komunikace. Jaký byl, napovídá i ohlas jedné z…
Číst více

Přečtěte si o nás: Zázraky se občas dějí

"Každý člověk má nějaké psychické nebo duchovní prožívání - ať už v náboženském, nebo nenáboženském smyslu. To, co pacientovi umožňuje úspěšně se účastnit léčby, je právě jeho vnitřní svět," říká - mimo jiné - MUDr. Ondřej Kopecký v rozhovoru, který…
Číst více

V září se uskuteční 1. sjezd hematologů u nás

Proč jsou hematoonkologičtí pacienti ve srovnání s pacienty se solidními  nádory referování k paliativní péči méně často? Jaké jsou zkušenosti s paliativní péčí v hematoonkologii v zahraniční a v ČR? Tématu vymezenému těmito otázkami se bude věnovat edukační blok v…
Číst více