Domácí hospic Cesta domů

Domácí hospic Cesta domů byl založen již v roce 2001, od té doby se vypracoval v renomované centrum poskytující nejen paliativní péči pacientům a pozůstalým, ale stal se i akreditovaným centrem MZ ČR. Odborní pracovníci Cesty domů spolupracují s nejrůznějšími institucemi na vzdělávacích programech pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti paliativní péče. Formou osvětových projektů se snaží veřejnost seznamovat s tématem konce života.  V roce 2018 se jako jediný hospic staly příjemcem grantu NF Avast pro rozvoj Centra excelence. Podívejte se, jaké další projekty realizují.