Hospic Dobrého Pastýře Čerčany

Hospic Dobrého Pastýře Čerčany je zřízen organizací Tři, z.ú., je nestátním zdravotnickým zařízením, které přijímá pacienty ohrožené postupující chorobou na životě a poskytuje jim akutní paliativní léčbu a péči. Specializuje se také na domácí hospicovou péči, odlehčovací terénní a pobytové služby, provozují půjčovnu kompenzačních pomůcek, odborné sociální poradenství a další sociální služby. Jejich posláním je poskytovat pomoc a péči těm, kteří pomoc potřebují, a budovat prostor, kde se mohou potřební setkávat s těmi, kteří pomoc mohou, chtějí a umějí poskytnout.  Od června 2017 získal Hospic Dobrého Pastýře Čerčany akreditaci MZ ČR pro přípravu lékařů na atestaci v oboru paliativní medicína a na poli vzdělávání chtějí i nadále přispívat k aktivnímu rozvoji odborné i laické veřejnosti.

Chcete vědět více? Podívejte se na webové stránky https://www.hospic-cercany.cz/