III. kazuistický sjezd paliativní medicíny – ODLOŽEN

 

POZOR, ZMĚNA! Vzhledem k virové pandemii byl kongres přesunut z původního data 3. dubna 2020 na pátek 26.3.2021.

Kongres se uskuteční v budově Staroměstské radnice, přímo na Staroměstském náměstí v Praze (vchod přes Informační centrum, výtahem nebo po schodech do 2. patra).

Těšit se můžete na zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat, od pediatrie a pneumologie až po neurologicko-neurochirurgický blok. Poprvé budeme mít příležitost slyšet kazuistiky ze specializovaného a samostatného nemocničního oddělení paliativní péče. Opětovně pro vás chystáme i komentovanou prohlídku Staroměstské radnice. Profesor Steve Pantilat  (zakladatel a ředitel Centra paliativní medicíny na University of California, San Francisco, USA) bude hlavním řečníkem letošního Kasuistického kongresu paliativní medicíny. Jde o jednu z nejvýraznějších světových autorit v oblasti paliativní péče. Dr. Pantilat je ředitelem vzdělávacího centra paliativní medicíny při UCSF, které školí nemocniční týmy paliativní péče v celých Spojených státech a pomáhá v jejich implementaci a rozvoji. Vede také národní registr paliativní péče, tzv. Palliative care Quality Network, který si klade za cíl zlepšování kvality poskytované péče o pacienty se závažným onemocněním.

Velmi si ceníme toho, že profesora Pantilata můžeme přivítat na našem kongresu, ve své přednášce se bude zvláště věnovat problematice mýtů a faktů v prostředí paliativní péče, roli naděje a také možnostem akademického ukotvení oboru paliativní medicína. Jeho přednáška bude tlumočena do češtiny. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání, je určena nejširší lékařské veřejnosti i dalším zájemcům a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Podívejte se na program. K aktivní i pasivní účasti se můžete registrovat zde.