Kurz komunikace


Vhodná, erudovaná a empatická komunikace může pomoci už v okamžiku stanovení diagnózy, v průběhu závažného onemocnění i na konci života.

Kurz komunikace – základy Pro klinickou praxi se uskuteční v pátek 6. září 2019 od 8:30 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze v budově Na Bojišti 1, 2. patro, učebna OVDV. 

Zájemci o účast v našem kurzu komunikace, hlaste se na paliativni.pece@vfn.cz a do názvu e-mailu napište KURZ KOMUNIKACE, případně přes přihlašovací portál na této adrese.

Počet míst je 20. Cena: 2 300 Kč. Pracovat budeme intenzivně!

V našem kurzu se naučíte otevírat citlivá i nepříjemná témata, jejichž řešení často přinese úlevu, pochopení a povzbuzení. Vyzkoušíte a vylepšíte si na modelových situacích své komunikační dovednosti pod vedením zkušeného paliatra. Získáte argumentační jistotu i v situacích, které by vás mohly znejistit či překvapit. Odnesete si nové zkušenosti, praktické návody a impuls pro svoji kariéru.

Centrum podpůrné a paliativní péče se systematicky výukou efektivní komunikace zabývá. Kurz základů komunikace je veden lékaři se specializací v intenzivní a paliativní medicíně a je zaměřen na obtížné klinické situace u pacientů se závažným onemocněním. Součástí kurzu je i „hands-on“, tedy možnost si prakticky vyzkoušet a pod vedením lékaře zlepšit svoje komunikační schopnosti.