Kurzy a vzdělávání

Pravidelně vypisujeme termíny kurzů pro odbornou veřejnost, nabízíme také kurzy na míru pro vaše zařízení a mentoring při zavádění paliativních týmů. Informujeme o vzdělávacích akcích z prostředí paliativní péče.

Naše kurzy


Konference, semináře, stáže a stipendia


Ostatní


Obálka časopisu Paliativní medicína
Časopis Paliativní medicína 1/2022

Péče o děti se závažnou diagnózou


  • Rodinná setkání v hospicové praxi
  • Koncepce péče o děti se závažnou diagnózou – nový systematický přístup pro děti v ČR
  • Má nemocniční paliativní tým potenciál snížit náklady na terminální hospitalizaci?
  • A další

Archiv