Nemocnice Na Pleši

Nemocnice Na Pleši je právním nástupcem původního Sanatoria Na Pleši, jehož historie sahá až do roku 1901. Od doby svého vzniku se Sanatorium Na Pleši věnovalo léčbě pacientů s plicními chorobami. V průběhu let, s ústupem některých specifických plicních chorob se měnilo i zaměření a právní forma nemocnice až k současnému, kdy Nemocnice Na Pleši poskytuje odbornou specializovanou lůžkovou péči v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, klinická onkologie a radioterapie, pneumologie, ošetřovatelská a paliativní péče. Klíčovým motem Nemocnice Na Pleši je „princip neopuštění pacienta“, tedy zabezpečení celého komplexu péče od diagnostiky přes léčebnou a rehabilitační péči, ale i podpůrné ošetřovatelské, sociální a paliativní péči. Tato nemocnice pořádá školení pro terénní pracovníky v těchto službách. Organizují odborné semináře pro pracovníky ve zdravotnictví i akce pro veřejnost.

Pokud chcete vědět více o minulosti i současnosti tohoto zařízení, klikněte zde.