Nový kurz Kroky k právní jistotě v paliativní péči

„Musíme informovat rodinu o tom, že nebudeme pacienta resuscitovat?“ 

„Jak máme do dokumentace zaznamenat limitaci?“  

„Může rodina za pacienta odmítnout chirurgický výkon, např. amputaci končetiny?“ 

 

„Co má obsahovat dříve vyslovené přání, aby bylo platné a závazné?“  

Kladete si v práci takové otázky a hledáte na ně odpověď? Máte pocit, že se pohybujete v oblasti právní nejistoty? Pak je kurz určen přímo pro Vás. Nabízí možnost získat základní právní znalost, možnost vyzkoušet si sepsání konkrétních záznamů v dokumentaci nebo dříve vysloveného přání a živou diskuzi nad kazuistikami z naší a vaší praxe.

 

Kurz povede JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D., advokátka se specializací na zdravotnické právo, společně s MUDr. Ondřejem Kopeckým, primářem Kliniky paliativní medicíny VFN v Praze.

Kurzy jsou připravovány a vedeny na míru pro konkrétní zařízení a týmy – přihlášky posílejte na email paliativni.pece@gmail.com a do předmětu  prosím uveďte „Kroky k právní jistotě“.

 

Těšíme se na Vás!