Odborné články

ROZHOVORY O CÍLECH LÉČBY A PROGNÓZE
Jak se dají zlepšit, zefektivnit pomocí jednoduchého algoritmu? Prof. Dr. Jared Randall Curtis MD, MPH ve studii ukazuje, jak prakticky se dá použít Vital Talk a komunikační dovednosti k tomu, aby naše léčba byla ve shodě s hodnotami a preferencemi pacienta.
Studie JAMA Internal Medicine

‘EVERYTHING’ AT THE END OF LIFE
Každý student medicíny i lékař prochází soustavně a průběžně a důsledně nácvikem kardiopulmonální resuscitace. Ovšem nikdo nemá natrénováno, jak vést 30 minutový rozhovor o tom, že by pacient resuscitován být neměl. Skvělá přednáška!
SMACC (Social media and Critical Care) VIDEO

AMPLIFYING PATIENT VOICE
The disstress thermometer: skríningový nástroj pro pacienty s komplexními potřebami. Je to nástroj představující pacientovi, že nás zajímá, jak vnímá své onemocnění, a že se budeme i nadále vyptávat a díky tomu poznávat problémy dříve.
Amplifying patient voice

 

WHO PODPORUJE DOSTUPNOST PALIATIVNÍ PÉČE a navrhuje vymezení profese zdravotníka takto:

1) Utvrzuje život a považuje umírání za normální proces.
2) Neurychluje ani neoddaluje smrt.
3) Poskytuje úlevu od bolesti a dalších příznaků utrpení.
4) Do své práce o pacienty integruje psychologické a spirituální aspekty.
5) Nabízí systém podpory tak aktivního života, jak je možné, a to až do smrti.
6) Nabízí systém podpory, aby pomohl rodině zvládat pacientovo onemocnění a ztrátu blízkého.

Zprávy ze Salzburgu ze semináře Open Medical Institute o Palliative Care in Neurology & Neuro-Oncology!

Více zde: https://www.opensocietyfoundations.org/…/using-the-human-ri…

 

PROGRAM NA PODPORU PACIENTŮM NEŽ PODEPÍŠÍ SOUHLAS S IMPLANTACÍ KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU?

Možná by šlo říci: “Než vám zavedeme tenhle přístroj nebo provedeme tuhle operaci, byli bychom rádi, aby jste se podívali na video se zkušenostmi ostatních pacientů. Nechte si to projít hlavou, příště se sejdeme a vaše otázky společně probereme. “ https://patientdecisionaid.org/icd/

 

DĚTSKÁ PALIATIVNÍ PÉČE

A je to tu! Videa, na kterých jsme s podporou Ligy proti rakovině pracovali několik měsíců, jsou hotová. Moc děkujeme všem, kteří se na natáčení podíleli, zejména rodičům, kteří byli ochotni sdílet své zkušenosti.
Videa jsou určená především rodičům váženě nemocných dětí, ale užitečná budou všem, kdo se o dětskou paliativní péči zajímají.

Na tom, jak umíme jako lékaři sdělit závažnou zprávu, strašně moc záleží – video přesně vystihuje, co kromě léčby cílené na nádor pacientky potřebují: jak nemoci rozumí, jak se odlišně s nemocí vyrovnávají, co je pro ně v životě důležité…  https://youtu.be/qOmBggaH7UY

 

SCREENING 5 POTŘEB PACIENTA V BĚŽNÉ PÉČI – neprodlouží významně délku ambulantní kontroly nebo vizity, ale významně to pacientům pomáhá!

1.symptomy
2.jak chce pacient dostávat informace
3.porozumění a orientace v onemocnění – dg/léčba/prognóza
4.hodnoty a preference pacienta
5.podpora rodiny

Pravidelný screening potřeb pacienta vede k lepšímu managementu symptomů, zlepšení kvality života, lepší toleranci chemoterapie, nižší frekvencí neplánovaných hospitalizací a delšímu přežití.

odkaz na článek ve fulltextu https://www.evernote.com/l/AFzt_Ro3mfBLT4aIMI3M7pcs4CX3MiJn…

 

Češi žijí déle, ale jen se započítáním nemocí. Muži se ve zdraví dožijí méně než před 50 lety | Noviny | Lidovky.cz

Dnešní děti čeká v průměru o osm let delší život než generaci padesátníků. Prodlouží se jim však jenom počet prochuravěných let.

 

PACIENTKY SE DLOUHO SNAŽÍ, ABY RODINA NEPOCÍTILA, ŽE UŽ TOLIK NEZVLÁDAJÍ – rozhovor s onkoložkou Petrou Tesařovou – DOBRÝ ANDĚL

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., je onkoložkou působící na Onkologické klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ve své praxi

 

NEPŘIPRAVENOST NA SMRT DĚTSKÝCH PACIENTŮ. Dětská paliativní péče chybí v polovině Česka

Paliativní péči potřebují nejen nevyléčitelně nemocní dospělí, ale i děti. V Česku jich je zhruba sedm a půl tisíce.

 

Všichni víme, že rozhovor o cílech léčby v kontextu závažného onemocnění je klíčový – jak ale takový rozhovor zahájit? Jak motivovat pacienta?

Prof. Curtis, Ředitel paliativního centra excelence na UW (USA), který byl na jaře hostem 1. konference kazuistik v paliativní medicíně, představuje studii o přípravě pacientů před plánovaným rozhovorem o cílech léčby. Ve studii publikované v JAMA Internal Medicine a v novém Geripal podcastu se dozvíte víc!

https://jamanetwork.com/…/jamainte…/article-abstract/2681838