Často kladené dotazy

KDY MŮŽU UVAŽOVAT O TERAPEUTICKÉM POKUSU

Záleží samozřejmě vždy na individuálním případě, ale terapeutický pokus lze uplatnit i u pacientů ve velmi těžkém stavu. My jsme to například řešili takto: 

Žena (r. 1977), generalizovaný karcinom vaječníku včetně mozkových metastáz, v péči chirurgického oboru. Přijetí do VFN pro celkové zhoršení stavu a delirium, progrese poruchy vědomí. 

Možné řešení: Hodnocení stavu jako infaustní a terminální sedace k dosažení komfortu.
Řešení vzniklé na základě multidisciplinární konzultace ošetřujícího lékaře a lékaře CPPP:
Terapeutický pokus na 2-3 dny s cílem pokusit se o kompenzaci iontové dysbalance, posílení antibiotické léčby a léčby bolesti a otoku mozku. Současně rozhovor s rodinou o cílech léčby a zjištění klíčových problémů v situaci závažného onemocnění. Psychologická podpora pro manžela a matku, plán zvládnutí péče o dvě malé děti pacientky.
Za 3 dny obnova vědomí. Pohovor o cílech léčby s pacientkou – návrat do domácího prostředí, kontakt s manželem a dětmi. Koordinace péče s domácím hospicem, anticipace komplikací, zajištění pomůcek – polohovací postel, antidekubitální matrace. Překlad domů – pacientka plně v kontaktu, orientovaná, pozitivně laděna, pro sval. slabost na lůžku.

DALŠÍ DOTAZ