Paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze


Náš tým poskytuje následující škálu odborných služeb podle individuálních potřeb každého z klientů.
Konziliární a ambulantní služby lékaře paliatra >
 • Podpoříme Vás při tvorbě a formulaci léčebných cílů, priorit a plánu péče, nejen v pokročilé fázi závažného onemocnění.
 • Díky rozhovoru o preferencích a hodnotách pacienta můžeme pomoci s formulací odpovídajících alternativ péče.
 • Usnadníme Vám formulaci limitací terapie.
 • Pomůžeme s případnou obtížnou komunikací.
 • Poskytneme Vám také etické poradenství v souvislosti s péčí o pacienta se závažným a infaustním onemocněním.
Symptomatická péče > 
 • Lékaři paliativního týmu pomohou pacientovi s úlevou od symptomů a stresu, které závažné onemocnění provázejí.
 • Léčíme bolest, pomáháme s řešením obtíží trávicího traktu (zácpa, nauzea, zvracení, nechutenství).
 • U paliativních pacientů se často setkáváme s úzkostnými, depresivními a delirantními stavy, s jejichž řešením naši odborníci pomohou.
 • Poskytujeme péči v případě dušnosti včetně možnosti ultrazvukové diagnostiky přímo na lůžku pacienta.
 • Konzultace či terapie můžeme nabídnout také u komplikované péče o rány.
 • U pacientů v terminálním stádiu onemocnění poskytujeme konzultace při řešení polypragmazie (užívání většího množství léků), včetně spolupráce s klinickým farmaceutem.
Psychologická péče >
 • Jsme schopni poskytnout krizovou intervenci v souvislosti se sdělením nepříznivé diagnózy a prognózy.
 • Nabízíme psychologickou podporu pacientům v pokročilé fázi závažného onemocnění i jejich rodinným příslušníkům a blízkým.
 • Soustředíme se také na psychologickou podporu a péči o děti umírajících pacientů.
Sociální poradenství >
 • Poskytneme Vám podporu při zajištění návazné péče v domácím prostředí (domácí zdravotní péče, domácí hospicové péče, asistenční služby) či institucionální péče (hospice, lůžka následné péče, respitní/odlehčovací pobyty).
 • Usnadníme Vám orientaci v systému sociálních dávek a finanční podpory.
 • Pomůžeme Vám při plánování a zajišťování kompenzačních pomůcek.
Duchovní podpora >
 • Součástí našeho týmu je také nemocniční kaplanka, která nabízí spirituální nebo duchovní podporu, jejíž formu přizpůsobuje přání a možnostem pacienta.
 • Kaplan může poskytnout prostou službu své přítomnosti, naslouchání a rozhovoru. 
 • Pacientům, kteří projeví zájem, nabídne i modlitbu nebo udělení či zprostředkování svátostí.
 • Služba kaplana je určena všem zájemcům, vždy s respektem k jejich přesvědčení. Tedy jak věřícím, tak těm, kdo jsou bez náboženského vyznání.
Poradenství pro pozůstalé >
 • Poskytujeme podporu a doprovázení nejen pro pacienty samé, ale i pro jejich blízké
 • Odchodem Vašich milovaných naše péče nekončí, budeme Vás doprovázet i v tomto těžkém období
Podpůrná péče pro pečující personál >
 • Být součástí zdravotnického systému neznamená mít srdce z kamene, příběhy pacientů se více či méně dotýkají každého z nás.
 • Pomůžeme Vám lépe se vyrovnat s každodenní péči o vážně nemocné pacienty.
 • Poskytneme Vám nástroje, jak se lépe chránit před emočním stresem.
Edukační činnost >
 • Pořádáme semináře psychologického a etického minima pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky.
 • Uskutečňujeme kazuistické semináře.
 • Nabízíme také kurz komunikačních dovedností pro zdravotnické pracovníky.
 • Umožníme Vám stáže na akreditovaném pracovišti paliativní medicíny.

   

Služby poskytujeme napříč klinikami VFN, vždy ve spolupráci s týmem ošetřujících zdravotníků.

Náš tým

vedoucí lékař, paliatr, anesteziolog, intenzivista
lékař, vedoucí lékař výzkumného týmu Klinická bioetika a paliativní péče, paliatr, anesteziolog, intenzivista
klinická psycholožka
zdravotně sociální pracovnice
administrativní podpora týmu
lékař hematoonkolog, paliatr
lékař anesteziolog intenzivista
projektová manažerka
lékař neurolog

Řekli o nás

"Během desetileté doby nemoci mé manželky jsem zažil už hodně nemocnic a poznal jsem velký počet zdravotníků. Zkušenosti byly dobré i méně dobré. Ale co jsem zažil s Vámi, to byla naprosto mimořádně dobrá zkušenost, která mne velice dojímala. Váš přístup k pacientům a k nám, k rodině, byl mimořádně citlivý a profesionální. Velice si vážíme, že máte čas mluvit i s rodinou, a to nejen úzce medicínsky, ale i s ohledem na celkovou situaci pacienta, co nám velice pomohlo přemýšlet jak dále v těžké situaci. Ještě jednou Vám velice děkuji a přeji každému pacientovi a příbuzným takovou zkušenost v nemocnici, jak jsme to měli my s Vámi. Hluboce si toho vážíme."
rodina klientky
"Můj dík patří rovněž dr.Kopeckému z Paliativního týmu VFN, protože i jen z krátké rozmluvy s ním bylo cítit, že nejen pochopil, ale především prakticky realizuje to, co všichni cítíme, že dnešní medicíně trochu chybí - celistvý pohled na člověka a potřeby, které se netýkají jen fyzického zdraví. Jsem nesmírně šťastná, že jste ve VFN takový paliativní tým vytvořili, protože je (a doufám, že i v budoucnu bude) velkou pomocí těm, kteří se dostanou do podobné situace jako my."
rodina klienta
"Děkujeme Vám a celému kolektivu KARIM za nevšední péči o mého manžela, který byl hospitalizován na Vašem oddělení v listopadu 2017. Nikdy jsme se já, ani celá naše rozvětvená rodina, v nemocnici nesetkali s takovou péčí, citlivostí, pochopením a taktním jednáním. Celý tým, který pečoval o mého manžela, byl ochoten s námi kdykoliv hovořit, mohli jsme se střídat u jeho lůžka a měli jsme čas se s ním důstojně rozloučit. Tato doba byla pro nás velmi důležitá a jsme Vám vděčni za možnost být s ním téměř do konce jeho života."
rodina klienta, Praha
"Ráda bych vám touto cestou chtěla poděkovat za péči, kterou jste věnovali naší mamince, která na vašem oddělení ležela od října 2017. Dále bych chtěla, pokud by to šlo, dozvědět se jméno jedné ze sester, která se o maminku starala a byla ji navštívit na odděleních, která následovala po vašem (JIP, interna a geriatrie v Londýnské ulici). Rodina je potěšená věnovaným zájmem a rádi bychom znali jméno a kontakt, abychom poděkovali přímo."  
rodina klientky

Kde nás najdete

Centrum podpůrné a paliativní péče

V areálu Všeobecné fakultní nemocnice sídlíme v suterénu budovy A6 na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Zorientujte se na plánu VFN Praha, kde naše domovské pracoviště najdete..

Telefon: *20356
(interní linka v rámci VFN, v pracovní dny od 9 do 14 hod.)Ambulance CPPP: 

Ve Fakultní poliklinice jsme nově otevřeli Ambulanci paliativní a podpůrné péče. Nachází se v bloku A, v 1. patře (využijte prosím výtahy v chodbě za lékárnou vlevo nebo střední schodiště po pravé straně chodby, naproti toaletám).


Po:           9-12 hodin
Út:           8-14 hodin (objednaní + konzilia); 15 - 17 hodin (psycholog)
St:            9-12 hodin     
Čt:            8-14 hodin (objednaní + konzilia)
Pá:           8-14 hodin (objednaní + konzilia)
Telefon: 601 102 816; 224 96 62 02
V případě naší nepřítomnosti volejte na číslo 601 102 816, jsme na konziliu a ozveme se, jakmile to bude možné.

Kontakt

Obrátit se na nás můžete telefonicky prostřednictvím interní telefonní linky v rámci VFN nebo e-mailem.