Paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze


Náš tým poskytuje následující škálu odborných služeb podle individuálních potřeb každého z klientů.
Konziliární a ambulantní služby lékaře paliatra >
 • Podpoříme Vás při tvorbě a formulaci léčebných cílů, priorit a plánu péče, nejen v pokročilé fázi závažného onemocnění.
 • Díky rozhovoru o preferencích a hodnotách pacienta můžeme pomoci s formulací odpovídajících alternativ péče.
 • Usnadníme Vám formulaci limitací terapie.
 • Pomůžeme s případnou obtížnou komunikací.
 • Poskytneme Vám také etické poradenství v souvislosti s péčí o pacienta se závažným a infaustním onemocněním.
Symptomatická péče > 
 • Lékaři paliativního týmu pomohou pacientovi s úlevou od symptomů a stresu, které závažné onemocnění provázejí.
 • Léčíme bolest, pomáháme s řešením obtíží trávicího traktu (zácpa, nauzea, zvracení, nechutenství).
 • U paliativních pacientů se často setkáváme s úzkostnými, depresivními a delirantními stavy, s jejichž řešením naši odborníci pomohou.
 • Poskytujeme péči v případě dušnosti včetně možnosti ultrazvukové diagnostiky přímo na lůžku pacienta.
 • Konzultace či terapie můžeme nabídnout také u komplikované péče o rány.
 • U pacientů v terminálním stádiu onemocnění poskytujeme konzultace při řešení polypragmazie (užívání většího množství léků), včetně spolupráce s klinickým farmaceutem.
Psychologická péče >
 • Jsme schopni poskytnout krizovou intervenci v souvislosti se sdělením nepříznivé diagnózy a prognózy.
 • Nabízíme psychologickou podporu pacientům v pokročilé fázi závažného onemocnění i jejich rodinným příslušníkům a blízkým.
 • Soustředíme se také na psychologickou podporu a péči o děti umírajících pacientů.
Sociální poradenství >
 • Poskytneme Vám podporu při zajištění návazné péče v domácím prostředí (domácí zdravotní péče, domácí hospicové péče, asistenční služby) či institucionální péče (hospice, lůžka následné péče, respitní/odlehčovací pobyty).
 • Usnadníme Vám orientaci v systému sociálních dávek a finanční podpory.
 • Pomůžeme Vám při plánování a zajišťování kompenzačních pomůcek.
Duchovní podpora >
 • Součástí našeho týmu je také nemocniční kaplanka, která nabízí spirituální nebo duchovní podporu, jejíž formu přizpůsobuje přání a možnostem pacienta.
 • Kaplan může poskytnout prostou službu své přítomnosti, naslouchání a rozhovoru. 
 • Pacientům, kteří projeví zájem, nabídne i modlitbu nebo udělení či zprostředkování svátostí.
 • Služba kaplana je určena všem zájemcům, vždy s respektem k jejich přesvědčení. Tedy jak věřícím, tak těm, kdo jsou bez náboženského vyznání.
Poradenství pro pozůstalé >
 • Poskytujeme podporu a doprovázení nejen pro pacienty samé, ale i pro jejich blízké
 • Odchodem Vašich milovaných naše péče nekončí, budeme Vás doprovázet i v tomto těžkém období
Podpůrná péče pro pečující personál >
 • Být součástí zdravotnického systému neznamená mít srdce z kamene, příběhy pacientů se více či méně dotýkají každého z nás.
 • Pomůžeme Vám lépe se vyrovnat s každodenní péči o vážně nemocné pacienty.
 • Poskytneme Vám nástroje, jak se lépe chránit před emočním stresem.
Edukační činnost >
 • Pořádáme semináře psychologického a etického minima pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky.
 • Uskutečňujeme kazuistické semináře.
 • Nabízíme také kurz komunikačních dovedností pro zdravotnické pracovníky.
 • Umožníme Vám stáže na akreditovaném pracovišti paliativní medicíny.

   

Služby poskytujeme napříč klinikami VFN, vždy ve spolupráci s týmem ošetřujících zdravotníků.

Náš tým

přednostka Kliniky paliativní medicíny, vedoucí lékař výzkumného týmu Klinická bioetika a paliativní péče, paliatr, anesteziolog, intenzivista
primář Kliniky paliativní medicíny, paliatr, anesteziolog, intenzivista
vrchní sestra
projektová manažerka
lékař anesteziolog, intenzivista
lékař hematoonkolog, paliatr
lékař neurolog
zdravotně sociální pracovnice
klinická psycholožka
administrativní podpora týmu

Řekli o nás

Kde nás najdete

Klinika paliativní medicíny a Ambulance podpůrné a paliativní péče

Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 - Fakultní poliklinika, budova C1, 1. patro vpravo

Ordinační doba je od 8 do 16 hodin od pondělí do pátku, pouze pro objednané klienty.

Objednat se můžete na telefonním čísle: +420 601 102 816

e-mail: paliativni.pece@vfn.cz
web: paliace.cz
twitter: @paliativni_VFN
facebook: Nemocniční paliativní péče

Kontakt

Obrátit se na nás můžete telefonicky prostřednictvím interní telefonní linky v rámci VFN nebo e-mailem.