Paliativní semináře pro mediky a odbornou veřejnost

Každý týden se můžete zúčastnit paliativních seminářů, vždy v pondělí od 14.30 do 16h. Hoderova posluchárna, pavilon A6 suterén, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – VFN

Každý seminář je unikátní, vedený odborníky různých specializací.

V pondělí 8.4. se můžete těšit na téma Paliativní péči v nefrologii s dr. Szonowskou, v dalších týdnech pak na Paliativní péči v hospicu s dr. Polívkou, Paliativní péči v intenzivní medicíně s dr. Rusinovou či na Kazuistiky s prim. Závadovou a dr. Rusinovou. 13.5. budou probíhat návštěvy mediků na pracovišti, a to v CPPP a v sídle Cesty domů. 27.5. proběhne závěrečný seminář a zhodnocení uplynulého semestru.

Těšíme se na vás.