Mgr. Anna Šourková

"Společně se otevírat naději, která dává sílu neutíkat z těžkých situací a přináší radost a smíření. Vydávat svědectví o požehnání, které není závislé na mé osobě, ale na Božím rozhodnutí milovat každého člověka takového, jaký je."

Magistra teologie, která studium na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy dokončila v roce 1994. Od roku 2010 do 2017 byla nemocniční kaplankou v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, od roku 2016 je zastupující kaplankou v ÚVN Praha. Od října 2017 je nemocniční kaplankou I. interní kliniky VFN.

Absolvovala kurz o supervizi pro kazatelky a kazatele ČCE, kurz Základní krizové intervence, Integrovaný výcvik pracovníků v pomáhajících profesích a kurz Poskytování krizové pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí.

V ÚHKT byla 1 rok členkou Podpůrného týmu, který vznikl na podporu pacientů v paliativní péči. V té době se zúčastnila několika konferencí a seminářů věnovaných paliativní péči a spolupráci multidisciplinárního týmu. Od roku 2017 je členkou našeho paliativního týmu. Kromě spirituální podpory pacientům a jejich příbuzným poskytuje i poradenství pro pozůstalé.

*20356