Bc. Kateřina Šváčková

"Jsem motivována různorodostí našich pacientů a jejich pohledu na nemoc. Zájem a naslouchání je to, co si přejeme, a já jsem moc ráda, že u toho můžu být."

V roce 1993 vystudovala Střední zdravotnickou školu v Hranicích na Moravě (obor zdravotní sestra), o rok později ukončila nástavbové studium oboru sestra pro intenzivní péči na Vyšší odborné škole v Praze. V roce 2012 absolvovala bakalářské studium oboru všeobecná sestra na Vysoké škole zdravotnické v Praze. 

Po nástavbovém studiu pracovala jako zdravotní sestra na oddělení ARO v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (1994-2001). Má za sebou též praxi na oddělení JIP a anestezie v soukromém zařízení Gyncentrum. V letech 1999-2009 pracovala jako zdravotní sestra v Agentuře domácí péče Geria, zaměřené na péči o seniory, v letech 2006-2009 se věnovala práci ošetřovatelky v domácí péči u geriatrických pacientů v Rakousku. Od roku 2009 pracovala na 1. interní klinice VFN Praha jako všeobecná sestra, od roku 2012 jako výzkumný pracovník.

V roce 2017 absolvovala kurs ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium), vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro zdravotní sestry. V současnosti působí jako všeobecná sestra v paliativní skupině VFN. Doprovází pacienta po dobu jeho hospitalizace ve VFN, pravidelně se účastní porad paliativního týmu.

*20356