Mgr. Dagmar Ulovcová

"Motivací pro práci v paliativním týmu je pro mne poskytnout sdílení, láskyplnou podporu a laskavou profesionální péči nemocnému i jeho blízkým se zachováním respektu a  jejich důstojnosti. Za poslední dobu, co se kolem nás ve zdravotnictví děje, vidím v této oblasti smysl a naplnění své práce."

Má za sebou magisterské studium oboru Ošetřovatelství a kurz Základní krizové intervence, kurz paliativní péče pro sestry a kurzy Sdělení nepříznivé zprávy I., II., III. Momentálně dokončuje dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích.

Pracuje v pozici staniční sestry na urgentním příjmu VFN a je členkou paliativního týmu od jeho vzniku ve VFN.

*20356