Mgr. Markéta Červenková

"Věřím, že paliativní péče pomáhá pacientům a jejich rodinám najít způsob, jak pokračovat v každodenním životě. Věřím, že paliativní péče potvrzuje život tím, že zlepšuje jeho kvalitu, činí ho aktivním a plným, a to nejen pacientům a jejich rodinám, ale společně všem."

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvovala akreditované kurzy Psycholog ve zdravotnictví a Krizová intervence. Získala psychoterapeutické vzdělání v Gestalt modalitě. Aktuálně studuje Klinickou psychologii na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a postgraduální obor Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF UK. Dokončuje akreditovaný kurz Klinické neuropsychologie dospělých na Neurologické klinice 1. LF UK. Současně působí na Klinice rehabilitačního lékařství VFN, kde se v oblasti neuropsychologie a psychoterapie věnuje pacientům po CMP či traumatickém poškozením mozku.

Věnuje se psychologické péči v oblasti individuální psychoterapie a krizové intervence. Pracuje na poli klinické a výzkumné práce. V rámci paliativního týmu se soustředí na psychologickou podporu pacientů a jejich rodin.

Pozice v týmu: psycholožka

+420 601 102 816