Bc. Zuzana Kadlecová

"Motivující je pro mě samotné setkání s těžce nemocnými, umírajícími a jejich rodinami. Především citlivá komunikace o "těžkých tématech" a naslouchání přináší viditelnou úlevu jak pacientům, tak i jejich rodinám. O smrti se nemluví, je to tabu. Z mého pohledu je ale stejně přirozená jako příchod na tento svět. A pokud máme možnost, tak bychom se na ni také měli připravit."

Absolvovala studium anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče na NCONZO v Brně a bakalářské studium ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě. Vlastní certifikát pro oblast Management a leadership ve zdravotnickém zařízení, prošla kurzy komunikace, krizových situací ve zdravotnictví a základní krizové intervence a v roce 2018 úspěšně dokončila výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích. Pravidelně se aktivně i pasivně účastní klinických a ústavních seminářů.

Po maturitě začala pracovat na pooperačním oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN jako všeobecná sestra, později vedoucí směny a školitelka. A na stejné klinice pracuje (s roční pauzou) až do současnosti, nyní jako zástupkyně staniční sestry na resuscitačním oddělení - urgentním příjmu.

Členkou týmu Centra podpůrné a paliativní péče je od jeho vzniku v roce 2016, v současnosti zastává pozici staniční sestry.

 

*20356

*20356