Bc. Zuzana Kadlecová

"Motivující je pro mě samotné setkání s těžce nemocnými, umírajícími a jejich rodinami. Především citlivá komunikace o "těžkých tématech" a naslouchání přináší viditelnou úlevu jak pacientům, tak i jejich rodinám. O smrti se nemluví, je to tabu. Z mého pohledu je ale stejně přirozená jako příchod na tento svět. A pokud máme možnost, tak bychom se na ni také měli připravit."

Absolvovala studium anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče na NCONZO v Brně a bakalářské studium ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě. Vlastní certifikát pro oblast Management a leadership ve zdravotnickém zařízení, prošla kurzy komunikace, krizových situací ve zdravotnictví a základní krizové intervence a v roce 2018 úspěšně dokončila výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích. Pravidelně se aktivně i pasivně účastní klinických a ústavních seminářů.

Po maturitě začala pracovat na pooperačním oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN jako všeobecná sestra, později vedoucí směny a školitelka. A na stejné klinice pracovala do roku 2019, několik let působila jako zástupkyně staniční sestry na resuscitačním oddělení - urgentním příjmu. Členkou týmu Centra podpůrné a paliativní péče je od jeho vzniku v roce 2016, a to na pozici staniční sestry.

Pozice v týmu: vrchní sestra Kliniky paliativní medicíny

 

+420 601 102 816