Monika Matějková

"Chci být prospěšná pacientům a jejich rodinám, pomáhat jim v rámci své odbornosti, podporovat je. V budoucnosti bych viděla svoji roli jako koordinátora péče."

Motto: Nikdy nejsi sám

Vystudovala gymnázium, Sociálně právní akademii, absolvovala také studium v rámci Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a Management a leadership ve zdravotnickém zařízení. 

Celý svůj profesní život se věnuje sociální práci ve zdravotnictví. V rámci sebevzdělávání se účastní seminářů, konferencí, přednášek a pracovních setkání s odbornou tématikou

V Centru podpůrné a paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici působí od jeho vzniku v roce 2016 na pozici zdravotně sociální pracovnice. V oboru paliativní péče absolvovala kurz nemocniční paliativní péče a program ELNEC, v současnosti dokončuje dvouletý psychoterapeutický výcvik v profesních dovednostech (na Libereckém institutu pro psychoterapii a psychosomatiku). 

Pozice v týmu: zdravotně sociální pracovnice

+420 601 102 816