MUDr. Iva Macová

"Paliativní péče je něco, co mi v přístupu současné medicíny k pacientovi chybělo a co se postupně začíná objevovat. Jsem ráda, že se mohu účastnit této změny, a věřím, že je to obrovský krok správným směrem."

Je lékařkou Radiodiagnostické kliniky VFN v Praze, kde pracuje od své promoce v oboru Všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2015. 

Paliativní medicíně se věnuje od února 2017 a součástí týmu CPPP je přibližně od června 2017. V lednu 2018 absolvovala zkrácený kurs komunikace s paliativním pacientem pořádaný Cestou domů a v roce 2019 Kurz komunikace s pacientem.  Je koodinátorkou webových stránek a administrativní podporou paliativního týmu.

Pozice v týmu: Administrativní podpora, lékař radiolog

 

+420 601 102 816