MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.

"Hlavní přínos paliativní medicíny vidím ve zvýšení kvality života pacientů se závažným onemocněním. Jako začínající lékař jsem viděla převážně jen medicínskou nebo patofyziologickou stránku nemoci a léčby, jako paliatr se mohu věnovat potřebám závažně nemocných pacientů komplexně, se zvláštním zřetelem na to, aby zvolený způsob léčebného postupu byl v souladu s hodnotami a preferencemi pacienta."

Je lékařem specialistou v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a paliativní medicína. Paliativní medicíně se věnuje přes deset let, nejprve v prostředí intenzivní péče a později jako samostatné specializaci v celém spektru oboru. V roce 2014 obhájila disertační práci v oboru Bioetika. V roce 2016 spolu s dr. Kopeckým založila Centrum podpůrné a paliativní péče při Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a v rámci Centra jako lékař pracuje.

Pozice v týmu: přednostka Kliniky paliativní medicíny ve VFN v Praze, vedoucí lékař výzkumného týmu Klinická bioetika a paliativní péče, paliatr, anesteziolog, intenzivista

+420 601 102 816