MUDr. Michal Kouba

"Nevyhýbat se mezním situacím, pohybovat se v nich s medicínskou erudicí a zároveň s opravdovým lidským zájmem pomoci. Být otevřený jakémukoli těžkému tématu, které pacient přináší a těžká témata nenutit. Moudře rozlišit, kdy pacienta posune k dobrému pozitivní ladění a motivace a kdy je lépe sdílet smutek. Být ve vztahu lékař - pacient a dávat medicínská doporučení a zároveň se setkávat s pacientem jako člověk s člověkem. Pečovat o blízké pacienta a vnímat jejich potřeby. To bych chtěl jednou umět a v prostředí paliativní péče nacházím prostor pro své snažení."

Je lékařem specialistou v oboru hematoonkologie a paliativní medicína, zabývá se léčbou oportunních infekcí. Těmto oborům se věnuje od roku 2002. V roce 2015 se stal externím lékařem domácího hospice Cesta domů, v roce 2017 atestoval v oboru paliativní péče a v témže roce stážoval na paliativním oddělení MSKCC, New York, USA. Členem našeho týmu se stal v roce 2018.

Pozice v týmu: lékař hematoonkolog, paliatr

+420 601 102 816