MUDr. Ondřej Kopecký

"Paliativní medicína umožňuje lékaři a celému multidisciplinárnímu týmu efektivně podpořit pacienta se závažným onemocněním. I v situaci, kdy se čas života krátí, pacienta a jeho blízké neopouští, naopak často pomáhá tímto obdobím projít co nejsnáze a nejlépe. Kombinace práce intenzivisty a paliatra mi přináší radost z naplňování tradiční hodnoty lékařského povolání – tedy pomoci bezmocnému člověku."

V roce 2003 promoval v oboru všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 atestoval v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, v roce 2014 získal v tomto oboru licenci vedoucího lékaře. Na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN působí od roku 2005, od roku 2010 na resuscitačním oddělení. 

Intenzivní zkušenost s klinickou paliativní péčí mu přinesl rok 2013, který strávil jako lékař na oddělení intenzivní péče se zaměřením na neurochirurgii a traumatologii v nemocnici s integrovanou paliativní péčí Stiftungsklinikum Mittelrhein v Koblenz v Německu. Od roku 2015 se dále vzdělává v postgraduálním studiu v oboru bioetika na Ústavu humanitních studií v lékařství v rámci 1. LF UK. V roce 2016 získal atestaci pro paliativní medicínu a od prosince téhož roku je vedoucím lékařem Centra podpůrné a paliativní péče, které založil. 

Po mnoho let prosazuje principy paliativní péče v klinické praxi. Je spoluautorem studie ODDICUS zaměřené na popis okolností, rozhodovacích procesů a poskytování péče na konci života ve zdravotnickém zařízení (podpořeno NF AVAST). Zasadil se o akreditaci vzdělávacího oboru ve spolupráci s dalšími poskytovateli specializované péče. Vede kurzy komunikace, věnuje se přednáškové a lektorské činnosti. Je členem České společnosti anezteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, European Society of Intensive Medicine a České společnosti paliativní medicíny.

Pozice v týmu: primář Kliniky paliativní medicíny, paliatr, anesteziolog, intenzivista

+420 601 102 816