PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.

Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal tím blátem slepému oči a řekl mu: „Jdi se umýt do rybníka Siloe“ – to slovo znamená: Poslaný. Slepý tedy odešel, umyl se, a když se vrátil, viděl.
    -  Jan 9, 6-7  -

Po dokončení studia farmacie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze se krátce věnoval lékárenské praxi v lékárně Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od roku 2013 působí na Oddělení klinické farmakologie a farmacie VFN a v roce 2015 získal specializovanou způsobilost v oboru klinická farmacie. V rámci praxe klinického farmaceuta spolupracuje především s Nefrologickou klinikou, 2. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF. Od roku 2014 pracuje jako asistent na Farmakologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK a v roce 2017 dokončil doktorské studium na 1. lékařské fakultě v oboru biologie a patologie buňky. Je členem České odborné společnosti klinické farmacie (od roku 2018 členem výboru) a České nefrologické společnosti.

Je členem paliativního týmu VFN a v roce 2019 absolvoval týdenní stáž na paliativní klinice Großharden v Mnichově. V rámci týmu pomáhá při řešení lékových problémů, racionalizace polypragmazie, lékových interakcí a potenciálních nežádoucích účinků léků u pacientů s komplikovanou farmakoterapií.

*20356