Tým Centra podpůrné a paliativní péče ve VFN v Praze

vedoucí lékař, paliatr, anesteziolog, intenzivista
lékař, vedoucí lékař výzkumného týmu Klinická bioetika a paliativní péče, paliatr, anesteziolog, intenzivista
klinická psycholožka
zdravotně sociální pracovnice
administrativní podpora týmu
lékař hematoonkolog, paliatr
lékař anesteziolog intenzivista
projektová manažerka
lékař neurolog