Tým Centra podpůrné a paliativní péče ve VFN v Praze

přednostka Kliniky paliativní medicíny, vedoucí lékař výzkumného týmu Klinická bioetika a paliativní péče, paliatr, anesteziolog, intenzivista
primář Kliniky paliativní medicíny, paliatr, anesteziolog, intenzivista
vrchní sestra
projektová manažerka
lékař anesteziolog, intenzivista
lékař hematoonkolog, paliatr
lékař neurolog
zdravotně sociální pracovnice
klinická psycholožka
administrativní podpora týmu